Arbeidsoppgåver:  • Marknadsrådgiving, analysar og planar


  • Mentor ved nyetableringar


  • Identitet og omdømme


  • Styrearbeid- kurs, deltaking og rådgjeving


  • Omstilliingiing og forbetringsprosessar


  • Kurs og konferansar


  • Risiko og sårbarhetsanalysar


  • Beredskapsplanar


  • Kvalitet- og sikkerhetsstyringssystem         

                                               

Purus vitae dolor ut eu - Urna pulvinar suspendisse