land       

Korleis kan me bidra:

  • Prosjekt for å styrka omdømmet til regionen
  • Mentorar for unge som vil etablera næringsverksemd
  • Rådgjeving ved tilsetjingar og omorganiseringar
  • Kurs, deltaking og rådgjeving i styrearbeid


Reservebenken:

Staben har til saman kompetanse og erfaring som gjer

at me kan tilby tenester og hjelp innanfor eit vidt område

og ulike fagfelt. 

Me har også eit stort nettverk me kan bruka i tlllegg

når det er trong for dette.

Ta kontakt: post@reservebenkenas.no  eller Tlf  91331359

  Alle foto: Studio Nordhordland  


     


i Nordhordlan

Me ønskjer å bidra til ei positiv utvikling for personar og verksemder i Nordhordland

Purus vitae dolor ut eu - Urna pulvinar suspendisse