Omstilling og tilsetjingar

 

REKRUTTERING AV

LEIARARSTILLINGAR

TIL OFFENTLEGE OG PRIVATE

VERKSEMDERRekruttering av leiarar

opnar for ny kompetanse,

impulsar og  omstilling.


Reservebenken og Garuda- gode samarbeidspartnarar for di verksemd?

•Skal den nye leiaren væra annleis?

•Korleis finna ut kva som trengs? (*TMI modellen)

•Kanskje verksemda treng ny «medisin»

Garuda leverer rekruttering og leiarutvikling til privat og offentlig sektor.  Reservebenken har rådgjevarar  som sjølv har vore leiarar og har kjennskap til korleis og kva som må til for å finna gode kandidatar.

.

Vi kan bidra med innhald i utlysing av stillinga  – dvs. delta i å diskutera kva du treng av kompetanse: Skal nokon erstattast eller er situasjonen at du kanskje skal sjå etter annan kompetanse

- Vi kan bidra i utforming av tekst og mediaplan i samarbeid med Garuda

- Garuda mottek søknader og set opp søkjarliste. Søkjarar som ønskjer å vera anonyme kan kontakta av oss eller Garuda for ein fortruleg samtale

- Garuda bidreg med testverktøy og kartlegging av kandidatanes sine personlege eigenskapar i høve til krava til stillingen.

* TMI modellen: Spørjeinstrument som gjer det mogeleg å kartleggja enkeltpersonars teamrollar-


Garuda bidreg med sluttvurdering av kandidatar

Garuda har utvikla ein metode for sluttvurdering av dei 2-3 kandidatane som valet står mellom.

-Korleis  kandidaten angrip og strukturar problemstillinger

-Korleis kan kandidaten etablera og vedlikehalda sosiale relasjonar

-Kva kraft kandidaten har til å gjennomføra det ein set seg føre.

Erfaring viser at dette er dei område som er avgjerande for om ein kandidat  vil lukkast i ein stilling. 


Me har erfaring i tilsetjing av nye medarbeidarar:


Ottar Olsvold

Utdanna ved NHH. Ca 30 års leiarerfaring

frå avis, forsikring, reklamebyrå og konsulentselskap. Rådgjevar innan leiing, organisasjonsutvikling,

analyse og marknadsføring.


Rune Tjore

Utdanna Geofysikar. (Cand Real ved Universitetet i Bergen). Avdelingsleiar i ulike private verksemder innanfor geofysikk/ geologi. Erfaring frå prosjektarbeid / rekruttering og HMS styring.


Små og store oppdrag til rimelege prisar

Reservebenken AS skal driva konsulent -/ rådgjevingsarbeid for offentlege og private verksemder og organisasjonar.

Staben har til saman kompetanse og erfaring som gjer at me kan tilby tenester og hjelp innanfor eit vidt område og ulike fagfelt. 

Me har også eit stort nettverk me kan bruka i tillegg når det er trong for dette.Purus vitae dolor ut eu - Urna pulvinar suspendisse