STYREARBEID

I OFFENTLEGE-  OG

PRIVATE VERKSEMDER


Korleis gjera styret om frå eit «nødvendig onde»

til ein resultatorientert reidskap

for verksemda der det er

interessant og meiningsfullt å ta del i arbeidet ?   


Styret sitt ansvar er auka!


Offentlege krav er fastsett i aksjelov og i forskrift om internkontroll osv. med heimel i ei rekke lover som dei fleste verksemder er bundne av. I dei siste åra er mykje endra her. Det offentlege sine konkrete krav gjennom aksjelova er redusert. Dermed er kravet til styret i praksis auka på fleire områder.   


Eit godt styre er ein viktig ressurs for verksemda


Ansvar for styret:

  • Risikovurderinga startar i styret både på økonomi og helse, miljø og tryggleik


Mål med styret sitt arbeid:


  • Nøgde kundar
  • Godt arbeidsmiljø
  • Godt omdømme
  • Eigarane tenar pengar


Reservebenken og styrearbeid:


  • Interne  kurs for heile styret
  • Vektlegging av offentlege krav
  • Rolledeling: eigar,styre,dagleg leiar
  • Konsulent for styre
  • Deltaking som styremedlem/styreleiar

 


Purus vitae dolor ut eu - Urna pulvinar suspendisse